Cơ hội trải nghiệm sự kiện “Mỗi trái tim, một tâm tình” tại Vivo City ngày 11 & 12/3/2017

Cơ hội trải nghiệm sự kiện “Mỗi trái tim, một tâm tình” tại Vivo City ngày 11 & 12/3/2017

  THỂ LỆ THAM GIA NHẬN QUÀ TẠI SỰ KIỆN “MỖI TRÁI TIM, MỘT TÂM TÌNH”  Đối tượng tham gia: Prucitizen (Toàn thể nhân viên Prudential, Tư vấn viên, Giám đốc và nhân viên các Văn phòng Tổng Đại lý và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Prudential Vietnam, nhân viên Prudential Finance, […]