PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Kế hoạch tài chính linh hoạt trong ngắn hạn và bảo vệ tài chính toàn diện trong dài hạn.

Cuộc sống không ngừng đem đến cho chúng ta cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, những bất ngờ thú vị hay những vùng đất mới. Chắc hẳn bạn cũng đang băn khoăn làm sao có thể có được những trải nghiệm trọn vẹn khi đang theo đuổi một kế hoạch dài hạn.

Hãy để PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT đồng hành cùng bạn lên kế hoạch tài chính linh hoạt trong ngắn hạn và bảo vệ tài chính toàn diện trong dài hạn.

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí 10 năm hoặc 15 năm
Thời hạn hợp đồng 15 năm hoặc
20 năm (chỉ áp dụng với thời hạn đóng phí 15 năm)
Ðộ tuổi tham gia 30 ngày tuổi – 60 tuổi
Quyền lợi tiền mặt 5% Số tiền bảo hiểm vào Ngày kỷ niệm hợp đồng mỗi năm kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 và ngoại trừ ngày đáo hạn hợp đồng.

Quyền lợi tiền mặt chưa được rút sẽ được tích lũy và hưởng lãi suất theo lãi suất công bố tại từng thời điểm (không đảm bảo).

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Giá trị lớn hơn giữa:

  • 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích luỹ(1) tính đến thời điểm chi trả, và
  • Tổng phí bảo hiểm đã đóng (không lãi) của sản phẩm này.

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu rút trước bảo tức, phần bảo tức được yêu cầu rút trước sẽ được khấu trừ vào tổng phí bảo hiểm đã đóng.

Quyền lợi tử vong Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa:

  • 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích luỹ(1) tính đến thời điểm chi trả, và
  • Tổng phí bảo hiểm đã đóng (không lãi) của sản phẩm này.

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu rút trước bảo tức, phần bảo tức được yêu cầu rút trước sẽ được khấu trừ vào tổng phí bảo hiểm đã đóng.

Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong + 100% Số tiền bảo hểm(2).

 Quyền lợi bệnh hiểm nghèo Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:Giá trị lớn hơn giữa:

  • 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích luỹ(1) tính đến thời điểm chi trả, và
  • Tổng phí bảo hiểm đã đóng (không lãi) của sản phẩm này.

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu rút trước bảo tức, phần bảo tức được yêu cầu rút trước sẽ được khấu trừ vào tổng phí bảo hiểm đã đóng.

Quyền lợi đáo hạn Thời hạn hợp đồng 15 năm: 165% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy (1) + Lãi chia cuối hợp đồng (1)

Thời hạn hợp đồng 20 năm: 200% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy (1) + Lãi chia cuối hợp đồng (1)

Quyền lợi mở rộng Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng mới:

  • Áp dụng 01 lần và trong vòng 60 ngày kể từ Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng của PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT, Người được bảo hiểm của hợp đồng mới cũng chính là Người được bảo hiểm của hợp đồng PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và không bị tăng phí trong suốt Thời hạn đóng phí.
  • Sản phẩm bảo hiểm mới không thẩm định bao gồm các sản phẩm bảo hiểm truyền thống không có có quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.Không bao gồm các sản phẩm có quyền lợi bệnh hiểm nghèo. Quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của hợp đồng bảo hiểm mới tối đa bằng 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT.

Lưu ý:

Trường hợp Người được bảo hiểm dưới bốn (04) tuổi tại thời điểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả theo tỷ lệ tại Quy tắc điều khoản của sản phẩm này.

(1) Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng, là lợi nhuận được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Bảo tức tích lũy là lợi nhuận được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Bảo tức được công bố hàng năm và được tích luỹ đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, tuỳ ngày nào đến trước. Lãi chia cuối hợp đồng là khoản lãi chi trả thêm khi kết thúc thời hạn hợp đồng.

(2) Quyền lợi tử vong do Tai nạn chỉ được chi trả trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm. Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo.

Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *