Mở lớp đào tạo Tư Vấn Viên về Tài Chính & Bảo Hiểm 15/02/2017 – 21/02/2017

Mở lớp đào tạo Tư Vấn Viên về Tài Chính & Bảo Hiểm 15/02/2017 – 21/02/2017

VP TĐL Prudential – Tây Hồ thông báo tổ chức Khóa đào tạo Tư Vấn Viên về Tài Chính & Bảo Hiểm đầu năm 2017. [Nội dung] – Miễn phí mở rộng kiến thức về lĩnh vực tài chính & bảo hiểm, nâng cao kỹ năng tiếp cận khách hàng, tư vấn và các kỹ năng mềm khác cho các học viên. – Tạo […]