Kỹ năng bán hàng Hiệu Quả và sản phẩm Phú – Bảo Gia Thịnh Vượng tại Prudential Tây Hồ 16/03/2017

Kỹ năng bán hàng Hiệu Quả và sản phẩm Phú – Bảo Gia Thịnh Vượng tại Prudential Tây Hồ 16/03/2017

Giám đốc Ngô Thúy Minh là một trong những người cảm mến sản phẩm Phú – Bảo gia Đầu Tư ngay khi được Prudential tung ra thị trường, sau được nâng cấp thành Phú – Bảo gia Thịnh Vượng. Qua nhiều năm tìm hiểu, nắm vững và khai thác hiệu quả sản phẩm có tính linh hoạt đáp ứng tốt hầu hết mọi nhu cầu khách […]