♥LỄ VINH DANH♥

♥LỄ VINH DANH♥

Lễ vinh danh Tư vấn viên và Quản lý Tư vấn viên xuất sắc của Prudential với sự góp mặt của các ca sỹ khách mời Isaac, Miu Lê, Dalab, Vân Mai Hương, Rapper Hành Or, Ali Hoàng Dương đừng bỏ lỡ vào lúc 19:30 ngày 16/10/2020 phát sóng trực tuyến tại Prudential và trên […]

Một vài hình ảnh nhìn lại

Một vài hình ảnh nhìn lại

Khóa đào tạo đội ngũ tư vấn viên mới trong tháng 12 – 2017 đã đem lại kết quả khá xuất sắc với tỷ lệ 6 TVV hoạt động/ 9 TVV mới tốt nghiệp. Trong tháng 1 các TVV mới ra cũng đóng góp kết quả cho văn phòng Văn phòng liên tục tổ chức các […]