Chính thức triển khai Tư Vấn PRU – CUỘC SỐNG BÌNH AN và PRU – AN TÂM TRỌN ĐỜI

Chính thức triển khai Tư Vấn PRU – CUỘC SỐNG BÌNH AN và PRU – AN TÂM TRỌN ĐỜI

Ngày 28/11/2016 vừa qua, chúng tôi những đại lý trung thành và nhiệt huyết của VP TĐL Prudential – Tây Hồ đã được đào tạo kiến thức và trau dồi thêm kỹ năng tư vấn khách hàng về 2 sản phẩm mới PRU – CUỘC SỐNG BÌNH AN và PRU – AN TÂM TRỌN ĐỜI. […]