Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

bhntckh

 

Các tính năng nổi bật của bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn.

Đặc tính sản phẩm

Thời hạn đóng phí
 • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
 • Phí ngắn hạn: 5/ 10 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: bằng Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng
 • Phí thông thường: 5 – 30 năm
 • Phí ngắn hạn: 10-30 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 5 – 30 năm
Ðộ tuổi tham gia
 • Phí thông thường: 18 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Phí ngắn hạn: 15 – 55 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 0 – 17 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 47 tuổi
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 100% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi tử vong 100% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi sản phẩm

Rủi ro Quyền lợi
Tử vong 100% Số tiền bảo hiểm (STBH)
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)
 • Quyền lợi TTTBVV sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm; khoản quyền lợi chưa chi trả hết tính đến thời điểm kết thúc hiệu lực của sản phẩm này hoặc đến khi Người được bảo hiểm (NĐBH) qua đời sẽ được chi trả một lần.
 • Quyền lợi Tử vong chỉ được chi trả trong trường hợp chưa có yêu cầu bồi thường Quyền lợi TTTBVV trước đó.
 • Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, quyền lợi Tử vong/TTTBVV là hoàn lại Phí bảo hiểm hoặc chi trả Số tiền bảo hiểm tương ứng với từng độ tuổi khác nhau.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *